Frivillig som holdleder i Konkurrenceafdelingen

Holdleder er dem, der bistår trænerne til stævner.

Holdlederens rolle er først og fremmest at hjælpe til at sikre at svømmerne har det godt under stævner.

Der skal hjælpes bl.a. med udskæring af frugt, ifm. opvarmning, holdledermøder og ellers være trænerens forlængede arm, så de kan koncentrere sig om det sportslige.

For at blive frivillig holdleder skal du kontakte Mette Strunge på mettestrunge@msn.com. Du er også velkommen til at stille spørgsmål om frivillighed på samme mail.

Hold i dag

Instagram