I Aabybro Svømmeklub vil vi:


Tilbyde svømmeundervisning af børn, unge og voksne, som skal sikre at så mange som muligt bliver fortrolig med vandet, lærer at svømme og har mulighed for socialt samvær.

Tilbyde målrettet undervisning, som motiverer børn og unge til fortsat at deltage i konkurrenceafdelingens træning, konkurrencer og sociale aktiviteter.

Tilbyde rammer, herunder aktiviteter, som sikrer positiv "klubånd" og et godt sammenhold på tværs af hold og alder.

Sikre at klubben har veluddannede trænere, hjælpetrænere og livreddere, herunder løbende efteruddannelse og fornyelse.

Gennemføre aktiviteter, som sikrer synliggørelse af Aabybro Svømmeklub i og udenfor Jammerbugt Kommune.

Arbejde på at opnå en engageret forældrekreds, som støtter børnene i deres idræt.

Hold i dag

Instagram