Der er afholdt generalforsamling i AAIF Svømning 29. januar 2014.
Der er ikke ændringer til bestyrelsen der består af følgende personer:

  • Formand – Palle Wendner Rokkedahl (ikke på valg)

  • Kasserer – Anna Underlin (genvalgt)

  • Bestyrelsesmedlem – Maiken Berthelsen (ikke på valg)

  • Bestyrelsesmedlem – Finn Hansen (genvalgt)

   Derudover indgår Formand Svømmeudvalg som fast medlem i bestyrelsen (Allan Thorup Svenningsen)

   Endvidere blev der valgt følgende nye suppleanter:

  • Lone Berthelsen

  • Nicolai Harksen

Formandens beretning 2013