Velkommen til
Aabybro IF Svømning
Lær at svømme - Få motion & velvære
 
 
 
VIGTIGT! Der SKAL oprettes en profil på hver person, der skal tilmeldes.
Der kan oprettes et familielogin , så der kun skal bruges et login

Spørgsmål kan sendes på MAIL
 

Ordinær Generalforsamling

Dato: 24/2 kl 19 i klubhuset, Viaduktvej 28B

Dagsorden i henhold til vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab til orientering

4. Fremlæggelse af budget til orientering 

5. Indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

- Konstitueret formand Kent Lykke (på valg)

- Kasserer Palle Andersen (på valg - ønsker ikke genvalg)

- Helle Rank (på valg - ønsker genvalg)

- Charlotte Barslev Østergaard (ikke på valg)

- Karina Porsborg (ikke på valg)

- Mette Abildgaard (på valg - genopstiller ikke)

- Formand for svømmeudvalg Allan Svenningsen indgår som fast medlem af bestyrelsen

- Henriette Stausholm Larsen (suppleant - på valg)

Kent og Henriette vil gerne stille op som hhv. formand og kasserer

7. Valg af suppleant til bestyrelsen

8. Eventuelt

På bestyrelsens vegne,

Konstitueret formand Kent Lykke