Svømmeklubben beklager de problemer, der har været med koldt vand i bruserne.

Her er seneste og glædelige nye fra kommunen:

" Som jeg vist har nævnt tidligere nåede jeg frem til, at det ville være en god idé, at prøve med en anden fagmand, til
at løse temperaturproblemet.

Den håndværksmester som jeg har anmodet om, at se på anlægget kom omgående med et par gode bud på hvad der skulle gøres,
Ikke noget med at søge i blinde. (try and error).

De to storevarmevekslere er blevet adskilt og afsyret, de var totalt kalket til. Jeg er ret fortrøstningsfuld mht at der nu er en markantforbedring af bandevandstemperaturen.

Samme VVSmester, gør opmærksom på, at anlægget på et par punkter er konstrueret uhensigtsmæssigt. Men det må hvile indtil det store engeribesparende ESCO projekt går i gang. "

" Håndværkerne er anmodet om, at finde ud af hvad der fortsat er galt, nu efter at 2 forskellige
tekniske elementer er udskiftet.

Vi er virkelig heller ikke tilfredse med det, men er i teknikernes vold, forstået sådan at vi ikke
har løsningen før fagfolkene kommer med den rigtige løsning.

Vi fortsætter med at få fagfolkene til at finde en løsning. Sådan som det har forløbet sig hidtil er der ingen
der kan sige hvornår badevandstemperaturen stabilt er ok.

Det en ikke fagmand som jeg kan frygte, set ud fra at problemet ikke er af nyere dato, er at der skal en gennemgribende
udskiftning/renovering af hele systemet til, før det er løst. "

Vi vil orientere her på hjemmesiden, når der er nyt i sagen.
AAIF Svømning